Vấu kẹp nhựa máy ra vào lốp


Bộ chấu kẹp gồm 4 cái, dùng ốp lên máy tháo vỏ để chống trầy xướt mâm.

Lắp vào được hầu hết các máy ra vào vỏ trên thị trường.

250.000 

Vấu kẹp nhựa máy ra vào lốp

  • Bộ chấu kẹp gồm 4 cái, dùng ốp lên máy tháo vỏ để chống trầy xướt mâm.
  • Lắp vào được hầu hết cs máy ra vào vỏ trên thị trường.
  • Xuất xứ Trung Quốc

0932.696.993