bảo dưỡng
Nguyên nhân hàng đầu khiến cho hệ thống máy móc sản xuất hư hỏng là do không được bảo trì. Bảo dưỡng định kỳ, làm giảm tuổi thọ và hiệu suất hoạt động.

Chính vì vậy các doanh nghiệp cần coi trọng việc bảo trì. Bảo dưỡng thiết bị sản xuất và lấy đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm tránh những tổn thất lớn về kinh tế, giảm lãng phí thời gian và chi phí sửa chữa

Lập thời thời gian biểu
Mục tiêu của công tác bảo trì là nhằm duy trì tình trạng hoạt động tốt của thiết bị với chi phí thấp nhất.
Các nhiệm vụ chính của công tác bảo trì:
– Nâng cao độ tin cậy.
– Tối ưu hóa chi phí.
– An toàn và bảo vệ môi trường.
– Thực hiện các trách nhiệm xã hội.
Để đạt được mục tiêu đó các nhà máy công nghiệp phải lựa chọn các giải pháp bảo trì đúng, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi bắt đầu xây dựng phương án bạn nên xây dựng theo mục tiêu sản xuất của công ty bạn từ đó đưa ra mục tiêu bảo dưỡng là gì?