Súng xiết bu lông 1/2 inch Nichi ku NK 17P

1.500.000

Hãng sản xuất: NICHI KU.
Mã sản phẩm: NK-17P.