Kích hơi thủy lực 20 tấn không ren

2.000.000

– Mã sản phẩm: SD2002
– Nhãn hàng: Titano
– Xuất xứ: Trung Quốc