Hóa chất rửa xe bọt tuyết Pallas 6 Lít

170.000

Không ăn mòn
Không ố sơn xe
Không gây trắng mốc
Không rỉ sét
Không ảnh hưởng da tay