Chổi chà sàn dùng cho máy rửa mini gia đình karcher

750.000

Làm việc với mọi máy xịt rửa gia đình Karcher từ K1 đến K7.