Showing all 27 results

Cầu nâng ô tô là thiết bị quan trọng trong Garage sửa chữa ô tô, cả về mặt công năng và hình ảnh. Nó là thiết bị bắt buộc phải có trong các quy trình sửa chữa và duy tu xe. Và là dòng thiết bị được sử dụng hàng ngày trong các trung tâm Garage.


Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại cầu nâng khác nhau nhưng chủ yếu vẫn được chia thành 4 loại sau : cầu nâng ô tô 1 trụ, cầu nâng 2 trụ ,giàn nâng 4 trụ và cầu nâng cắt kéo dành cho việc sửa chữa ô tô.