Cầu nâng kiểu xếp lắp cân chỉnh HPA Superlift 43/X CT LT

Mã sản phẩm: Superlift 43/X CT LT
Hãng sản xuất: HPA
Nơi sản xuất: Italy