Cầu nâng 2 trụ thủy lực bất đối xứng Bosch VLH 2245H 5 tấn

Sức nâng tối đa: 5 tấn
Chiều cao nâng lớn nhất: 1950mm
Chiều cao nâng nhỏ nhất: 100mm
Tay dài: 850-1800mm
Chiều cao toàn bộ: 4309mm
Chiều rộng toàn bộ: 3690mm