Cần xiết lực 3/8 inch Kingtony 34323-2A (20~110 N.m)

800.000

Khoảng đo: 20-110Nm
Độ chính xác ± 4%
Thang chia: 1Nm
Kích thước đầu khẩu: 9.5mm
Chiều dài 370mm
Trọng lượng: 820g