Cần phun xoáy cho máy rửa xe gia đình karcher DB 145 (dùng k2-k4)

900.000

Đầu phun xoáy, với khả năng gia tăng 80% áp lực mặc định của máy