Cần phun chỉnh áp máy rửa xe gia đình karcher VP 120 ( dùng k1-k2 )

720.000

Đầu phun chỉnh áp VP 120