Bộ kìm 4 chi tiết Kingtony 42104-GP

775.000

Kìm cắt: 155mm
Kìm mỏ nhọn: 163mm
Kìm bằng: 203mm
Kìm mỏ quạ: 253mm