Bình tạo bọt tuyết:
Bình bọt tuyết là một trong như yếu tốt khá quan trong cho một tiệm rửa xe. Bình bọt tuyết tạo độ bóng xe và bóng lốp xe. Bình bọt tuyết có nhiều dung tích tùy theo nhu cầu mà chọn cho mình dung tích phù hợp.


Cách sử dụng bình tạo bọt tuyết 
Chọn một dung dịch phù hợp với yêu cầu của khách hàng sau đó phá chế. Chú ý khi phá chế dung dịch và nước. Trên đầu bình bọt tuyết sẽ có một ly định lượng dung dịch cần bỏ vào trong bình. Thường thì một ly dung dịch là một bình nước theo tỉ lệ 1:100. Tuy nhiện thì theo như hướng dẫn được dáng trên bình là tỉ lệ 1:1. Nên mọi người thương nhầm lẩn khi sử dụng tỉ lệ 1:1 lượng bọt tạo ra khá đặc mọi người cần thận. Trước khi tạo áp bằng khí nén lắc dung dụng nước và hóa chất kỉ để chúng có thể hòa toàn với nhau. Khi phá dung dich song thì sử dụng liền không để lâu. Nếu để lâu lượng bọt phun ra không đạt chuẩn hoặc như yêu cầu bạn mong muốn.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM