Bét phun 360 độ cho máy rửa xe Karcher VP 160 S ( dùng được Karcher K2-K7 )

700.000

Xoay được 360 độ
Phù hợp  từ K2 đến K7.
Dùng tốt cho cả K1