Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Ampe Kìm là thiết bị đo điện chuyên dụng dùng để đo dòng điện với dải đo rộng từ 100mA đến 2000A. Ngoài ra một số loại có tích hợp thêm tính năng giống như đồng hồ vạn năng là. Đo điện áp xoay chiều. điện trở, tần số, nhiệt độ,kiểm tra dẫn điện.

Ampe kìm hoạt động dựa theo nguyên lý. Trong dòng điện xoay chiều. Từ trường biến thiên sinh ra bởi dòng điện. Có thể gây cảm ứng điện từ lên một cuộn cảm nằm gần dòng điện. Vì vậy nó được liệt vào nhóm thiết bị đo điện cảm ứng.